1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwester Rosiak, Ryszard Nawrocki, prowadzący działalność pod firmą Nowpol z siedzibą przy ul. Moniuszki 6, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-15-14-037
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, g, h i j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz prawnie uzasadnione interesy NowPol z siedzibą przy ul. Moniuszki 6.
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
  4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
  11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/podałem w celu nawiązania ze mną kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty i prezentacji usług przez Administratora Ochrony Danych Osobowych,
osoby działające z jego upoważnienia lub przez podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z nim umowy.

Zgadzam się nadto na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam, tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze mnie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej i formularza kontaktowego, w tym także informacji oraz innych parametrów
zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych.

Nasi Klienci piszą o nas

Zapraszamy do naszego sklepu:

sklep nowpol

Zduńska Wola, ul. Szadkowska 13

 

Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Sobota
Nieczynne
(wyjątkiem są 3 soboty przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy)

Niedziela
Nieczynne

Po ilości hurtowe zapraszamy do naszej hurtowni

Zduńska Wola, ul. Moniuszki 6